Özellikle kurumsal WEB tabanlı yazılım teknolojilerinde uluslararası tecrübeye sahip OCCONS, ihtiyaca özel entegre yönetim bilgi sistemlerinin geliştirilmesinde orta/büyük ölçekli kobi veya holding seviyesindeki kuruluşlara düşük uyarlama / işletme maliyetli çözümler sunmaktadır.

 

  

OCCONS Bilişim Hizmetleri 3 ana başlıkta olabilmektedir:

 • Bilgi Sistemlerinizin Kurulması amaçlı Projelendirme ve Yönetim Danışmanlığı,
 • Amaca Özel Kurumsal Bilgi Sistemlerin Tasarlanıp Geliştirilmesi,
 • Bilgi işlem Sistemleri İşletmeciliği

 

OCCONS, müşterilerinin danışmanlık ihtiyaçlarına ek olarak kendi ihtiyaçlarını ve danışmanlık hizmetlerini desteklemek amacıyla ileri düzeyde yazılım araştırma ve geliştirme (ARGE) çalışmaları yapmaktadır. Kendi ARGE' si sürecinde geliştirdiği çözümleri ürünleştirmiş ve çeşitli projelerinde başarı ile kullanmıştır. Bu ürünlerin bazıları:

 • WebKOBIS Entegre KOBİ Yönetim Sistemleri,
 • WebxBIS İş Zekası/İşletme Bilgi Sistemi,
 • ISO-CC İş Zekası/İşletme Bilgi Sistemi,
 • HK-TKYS  Hastane Toplam Kalite Yönetim Sistemi,
 • HK-EDYS Hastane Elektronik Evrak Yönetim Sistemi,
 • HK-ARŞİV Hastane Doküman ve Arşiv Yönetim Sistemi,
 • vTigerCRM  Satış Destek ve Müşteri İlişkileri Sistemi Yönetim Modülleri ,
 • nOCX Entegre içerik Yönetim Portalları.

Müşterilerinin özel talep ve isteklerine göre uyarlanan bu kurumsal yönetim sistemleri OCCONS'un "amaca özel" entegre yazılım geliştirme alanındaki gücünün ispatıdır.

 

OCCONS, Entegratör Çözüm Ortağınız

Gerek kurumsal alanlardaki işletme gerekse kurumsal yazılım alanlarındaki tecrübesi ile OCCONS ihtiyacınıza göre Açık Kaynak veya Hazır Yazılımların Çözümlerinin Entegratörlüğünü yapabilmektedir. ObjectBase,  vTigerCRM,  Compiere ERP,  Joomla,  Microsoft ve  Oracle sizin için sistemlerini kurabileceğimiz sistem ve markalardan bazılarıdır.

Kurumsal Çözüm Mimarilerimiz

Bilgi işlem alanındaki Geniş tecrübesi ile OCCONS sizin için sunabileceği çözümlerde aşağıdaki kurumsal / profesyonel yazılım mimarilerini ihtiyacınıza göre projelendirme aşamasından başlayarak kurabilecektir.

Bilgi İşlem Ağı Tasarımı Kurumsal Sistem Tasarımı

 

Dağınık Bilgi İşlem Sistemleri
(Distributed İnformation Systems)
İşletme Ara Sistemleri 
(Middleware)
İstemci-Sunucu  
(Client-Server)
Çok Katmanlı Mimari 
(Multi-tier)
Kurumsal WEB Tabanlı Ağlar 
(Intranet- Extranet)
İnternet Tabanlı Sistemler 
(WEB Sistemleri)
Kurumsal İş Bilgi Sistemleri 
(BIS)
Yönetim Bilgi Sistemleri 
(MIS)
Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri
(ERP)
Müşteri İlişki Yönetim Sistemleri 
(CRM)
coğrafik Bilgi Sistemleri
(GIS)
Sanal Özel Ağlar
(VPN Gateways)

 

occonsbanner22