İşletmenizin başarısını etkileyen ve gösteren etkenler üretiminiz, hizmetleriniz, markanız , oluşturmuş olduğunuz  imajınız ve işletme değeriniz den farklı olarak ta müşterilerinizin size verdikleri değer olmaktadır. Bu değerlerden bazılarını izlemeye alışık olarak kolayca görebilsek de daha soyut olan verimlilik ve üretkenlik değerleri olmadan istenilen hedefe ulaşılması söz konusu olamaz.

Bütün bu etkenleri bir araya getiren ve işletmenizin iskeletini oluşturarak çalışmasını sağlayan işletme modeliniz, süreç ve iletişim sisteminizin  "yavaş" veya "hızlı" olmasına alt zemini sağlayacak olan sisteminizi oluşturacaktır. 

OCCONS  Maliyetleri Yönetim Danışmanlığı kalite sistemleri etkinleştirmek ve kaliteye bağlı Üretim/Hizmet maliyetlerini kontrol altına almak isteyen firmaların kullanabilecekleri bir hizmetimizdir.

 

OCCONS'un sunduğu Performans ve Süreç İyileştirme çalışmaları içinde  firmanızın içindeki tüm teknik ve organizasyonel süreçleri kapsayarak size optimum çözüm sunar.  Özellikle Toplam Kalite ve Bilişim alanlarındaki tecrübesiyle OCCONS Size, firmanız için gerekli entegre sistem çözümünü oluşturacaktır.

 

Kurumsal firmalarla çalışırken Kurumsal Yönetimin ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz. Herhangi bir şirketin kurucusu, sahibi olabilirsiniz. Ancak şirket ilişkili olduğu taraflar ile sizin şirketiniz olmaktan çıkıyor ve ortakları, yöneticileri, tedarikçileri, çalışanları, müşterileri, devlet ve ilgili kamu kuruluşları ile bir bütün haline geliyor ve sahiplik kavramı yerini paydaşlar kavramına bırakıyor. Paydaşların ilgi ve çıkarlarına karşı eşit sorumluluklar söz konusu oluyor. Bu nedenle kişisel varlığınıza bağlı olmayacak sürekli bir kurumsal varlık oluşturma sorumluluğu ortaya çıkıyor  ve "uzun süreli" yaşayacak bir yapı oluşturmanız gerekiyor.

Her kuruluş işleyiş yapısı, çalışmaları, öncelikleri ve onu oluşturan bireylerin meydana getirdiği kültür ile bir diğerinden farklıdır. Aile işletmelerinin Kurumsallaşmaları veya var olan kurumsal yapının geliştirilmesi çalışmaları adeta her kuruluş için ayrı ayrı tanımlanması ve uygulanması gereken bir olgudur.

 

occonsbanner04