İşletmenizin başarısını etkileyen ve gösteren etkenler üretiminiz, hizmetleriniz, markanız , oluşturmuş olduğunuz  imajınız ve işletme değeriniz den farklı olarak ta müşterilerinizin size verdikleri değer olmaktadır. Bu değerlerden bazılarını izlemeye alışık olarak kolayca görebilsek de daha soyut olan verimlilik ve üretkenlik değerleri olmadan istenilen hedefe ulaşılması söz konusu olamaz.

Bütün bu etkenleri bir araya getiren ve işletmenizin iskeletini oluşturarak çalışmasını sağlayan işletme modeliniz, süreç ve iletişim sisteminizin  "yavaş" veya "hızlı" olmasına alt zemini sağlayacak olan sisteminizi oluşturacaktır. 

 

Bu aşamada firmaya yeni bilgi akışını ve hızlı gelişmeyi sağlayacak yöntemler öncelikle Yönetim Danışmanlığı ve Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri alarak işletmenin çalışma modelini etkinleştirmektir.

Yönetim Danışmanlığı ve Hizmetleri Nedir?

Yönetim Danışmanlığı, çeşitli alanlarda faaliyet gösteren işletme ve kuruluşların iş stratejisi, organizasyonel yapı ve iş yapma yöntemleri konusundaki sorunlarını araştırmayı, analiz etmeyi ve uygun önerileri geliştirmeyi ve bu önerilerin uygulanma sürecinde destek vermeyi kapsayan bir hizmet türü olarak tanımlanmaktadır.


Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri, genel yönetimden bilgi teknolojisi yönetimine, mali ve finansal sistemler yönetiminden pazarlama ve üretim yönetime kadar çok geniş bir yelpazede ve bir organizasyonu ilgilendiren tüm disiplin ve iş konularında yürütülmektedir.


İşletmeniz canlı bir varlık gibidir...

Nasıl bir canlıdaki beyin, kas gücü ve sinir sistemini diğerlerinden ayıramazsanız, gerçek anlamda bir kurumsallaşma için işletmenizdeki Yönetim, Operasyon ve Bilgi İşlemi de birbirinden ayrı tutmayarak hepsine ihtiyaç duyulan önemi göstermek zorundasınız.

İşletmeniz bünyesindeki tüm faktörlerin bir biriyle etkileşim halinde ve sürekli çevrim içinde olmaları ürün ve finansal konuların dışında da bir çok bilginin yönetilerek kontrol edilmesini gerektirmektedir.

Yönetim kavramı soyut olmakla birlikte firmaya etkisi gayet somuttur. İzlenen stratejiler, kalite alanındaki yapılaşmanın ciddiyeti, iş modeli, maliyet kalemlerinin tercihi, satın alma bunların hepsi yönetimin işletme üzerindeki somutlaşmış izleridir.

 

Somut göstergelerin aksine Yönetimin başarısını ölçmek kolay değildir. Şirketin mali ve fiziki varlığı, stratejisi, imajı, yatırımlar gibi pek çok noktanın doğru ve sürekli bir şekilde derlenebilmesi, verilere dönüştürülmesi gerekecektir. Bu veriler ayrıca yönetimin Neyi? Ne zaman? Nasıl? (3N Kuralı) değiştirmesi gerektiğinde yani Karar Mekanizmalarında ve İşletme Körlüğünün azaltılmasında kritik rol oynayacaktır.

OCCONS Danışmanlık çalışmaları üç aşamalıdır.

 • Durum Analizi "Kontrol"
 • Çözüm Tasarımı "Optimum Performans"
 • Uygulama "Değişim"


1.Durum Analizi " Kontrol"

Analiz safhası kısaca işletmenin bütünsel bir analizini içerir. Bu aşamada gerçekleştirilen çalışmalarda şirketin yapısı ve operasyonuna ek olarak market içindeki durumu değerlendirilir. Şirketin içinde yer aldığı pazardaki  trendi, yeni teknoloji olanakları ve eğilimleri incelenerek uygulanacak stratejiler netleştirilir ve raporlanır. Ayrıca ihtiyaç duyulduğu taktirde OCCONS değerlendirilen parametreleri bir planlama sistemi şekline çevirerek yapılan stratejik planlamaların sürekliliğini ve hassas ayarını mümkün kılar.


2. Çözüm Tasarımı "Optimum Performans"

Optimum performans en iyi olmayan performans diye algılanmamalıdır. Optimum Performans, uzun vadeli planlama sonucundaki sürekliliği sağlanan ve kontrol edilebilen performans demektir. Hızlı büyüme işletmenin hedefi olmakla birlikte deneyimli yöneticiler hızlı ama kontrolsüz büyümenin ve en yüksek performansı almak için uygulanan sert tedbirlerin işletmeyi yoracağını ve bazende kontrolsüz bir duruma sokacağını bilirler ki bu işletmenin tüm başarılarını silip götürebilir.

İkinci aşama, elde edilen bilgi ve analizler sonucunda oluşan bilgi havuzunun derlenerek işletmenin yapısına özel yeni bir çözüm haline getirilmesidir. İşletmeniz içindeki tüm aktiviteler ve değişkenler bir şekilde diğerlerini etkileyecekleri için analizlerin uygun ve doğru tamamlanması önemlidir. Yine bu aşamadaki detaylı çalışmalar çeşitli fırsatları, potansiyel farklı uygulama metotlarını ve bunlara ilişkin riskleri ortaya çıkararak hedeflenen çözümün daha sağlam temeller üzerine oturtulmasını sağlayarak ürünlerin hizmetlerin ve/veya marka konumlamasının daha etkinleşmesine imkan verir. Bir başka deyişle OCCONS, sizlerle birlikte belirlenen metotlardan optimum olanını belirleyerek uygulamaya geçecektir.

 

3. Uygulama "Sürekli Değişim "

Her işletme bir diğerinden farklıdır; çünkü içerisinde farklı kişiliklerden oluşmuş bir kültür vardır. Bu sebeple OCCONS her işletme için ayrı bir çözüm geliştirir. Bu aşamada, OCCONS'un size özel olarak oluşturduğu çözüm uygulamaya geçirilerek "çalışan bir sistem" olması için işletme kültürünüze entegrasyonu sağlanacaktır. 

 

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNİN KAPSAMI

Yeniden Yapılandırma Hizmetleri

 • Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma
 • BASEL-II Geçişi
 • Satış Gücü 
 • Markalaşma

Planlama Hizmetleri

 • Stratejik Planlama
 • Risk Planlaması ve Yönetimi
 • Kriz ve Sürdürebilirlik Politikaları
 • Proje Yönetimi
 • Pazar Giriş Stratejileri
 • Mali Yönetim ve Finansal Planlama, Bütçelendirme

Aktivite Bazlı Yönetim Sistemleri Hizmetleri

 • Performans ve Efektiflik Sistemleri
 • Toplam Kalite Yönetimi / EFQM Mükemmellik Modeli
 • Kalite Maliyetleri Yönetim Sistemi
 • Üretim Süreçleri Performans Takibi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Satış Performans Sistemi
occonsbanner04