WebKOBIS ERP3 özellikle kurumsallaşmış işletmelerin ihtiyaçları göz önünde tutularak tasarlanmış WEB Tabanlı entegre ERP3 Yönetim Sistemidir.

WebCARİ özellikle cari muhasebeyi kendileri için yeterli gören şahıs, küçük  ve büyük KOBİ'ler için geliştirilmiş, derin muhasebe bilgisi gerektirmeyen web tabanlı CRM programıdır.

WebKÜME ERP sektörel kümeler için geliştirilmiş, oluşan ekosistem içinde grubun işbirlikçi üretimlerini, ticaretlerini ve en önemlisi kendi dijital tedarik zincirlerini oluştumalarını sağlayan özel ERP sistemidir.

WebARMS CRM özellikle Türk Silah Üreticisi firmalarının yurtiçi ve yurtdışı disribütör ve satış kanallarını desteklemek amacıyla özel olarak geliştirilmiş WEB Tabanlı entegre CRM Sistemidir.

WebİNSAAT ERP özellikle TOKİ ve özel inşaat projeleri ihalelerini üstlenen veya alt taşeron olarak bu ihaleleri takip ederek ürün tedariği ve üretimi yapan inşaat sektörü firmaları için özel olarak tasarlanmış ve geliştirilmiş WEB Tabanlı entegre Kurumsal Kaynak Yönetimi (ERP) ve CRM Sistemidir.

WebISSUEREG Sorun Kayıt ve Takip Sistemi  wbe tabalı tamamiyle açık kaynak kod teknolojileri kullanılarak geliştirilmiş bir destek sistemidir 

occonsbanner11