OCCONS  Maliyetleri Yönetim Danışmanlığı kalite sistemleri etkinleştirmek ve kaliteye bağlı Üretim/Hizmet maliyetlerini kontrol altına almak isteyen firmaların kullanabilecekleri bir hizmetimizdir.

 

 

 

 

Üretim ve Kalite Maliyetlerini kontrol altına almak hedefleyen birçok firma öncelikle muhasebe sistemlerini düzenleme ve kalite maliyetlerini çıkarma eğiliminde bulunurlar.  Bu genel uygulamanın aksine Maliyet Yönetimi öncelikle kalite sisteminden veri almalı; bu verileri analiz ettikten sonra gereken bilgileri muhasebe sistemine aktarmalıdır.

Yukarıda belirtilen yapı sebebiyle eğer etkin çalışan bir kalite sisteminiz yoksa gerçek kalite maliyet verilerini görmeniz mümkün olmaz.

Bu sebeple OCCONS müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda Toplam Kalite Yönetimi  ve Toplam Kalite Maliyet Yönetim Sistemlerini entegre  çözüm olarak sunar. Bu çalışmalar ana hatları ile şu çalışmaları içerebilir:

  • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması veya Düzenlenmesi
  • Entegre Kalite Bilgi Sisteminin Kurulması
  • Toplam Kalite Maliyet Yönetim Sisteminin Kurulması
  • Muhasebe Sisteminin TKMYS yapılandırılması 
  • Süreç İyileştirme ve Sistemleştirme çalışmalarının yapılması

 

OCCONS'un TKMYS çalışması sonucunda ortaya çıkacak Maliyet Yönetim Sisteminiz uluslararası standart ve metodlara uygun "yaşayan-canlı" bir sistem olacaktır.

 

 

occonsbanner12