OCCONS kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki firmaların ihtiyaç duydukları iç ve/veya dış eğitim desteklerini, müşteriye özel olarak hazırlayarak 13 grupta 100'ün üzerinde eğitim paketini çözüm olarak sunabilmektedir.

 

 • Stratejik Planlama
 • Yönetim
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Proje ve Proje Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Finansal Yönetim
 • Kişisel Eğitim Programları
 • Satış Odaklı Eğitim Programları
 • Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri
 • Markalaşma
 • Uluslararası İş Geliştirme Ve Ticaret
 • Avrupa Birliği Projeleri  

KOSGEB Eğitimci Danışman Firması olan OCCONS, KOSGEB 'e  kayıtlı firmalara  KOSGEB destekli eğitim paketleri sunabilmektedir.

 

Kurumsal Geliştirme ve Yapılandırma (KGY) ve Genç İş Gücü Geliştirme (GİG) eğitimleri olarak isimlendirilen prgramlar düzenli ve uzun süreli eğitimler olarak başlayacak olup her iki gruptaki katılımcılara tecrübe ve uygulamaya bağlı bilgi kazandıracaktır.

 

 
KGY Eğitimleriyle hedefimiz, insan kaynaklarınızın gelişimlerine destek vererek, işletmenizde çalışanlardan  etkin şekilde yararlanabilen "Akıllı İşletme" altyapısını oluşturmaktır.

 • İleri Kalite Yönetimi
 • İleri Yönetim
 • Teknik Yönetim
 • Gelişim Yönetimi
   

 


GİG eğitimleriyle hedefimiz, üniversitede okuyan, yeni mezun olmuş ya da iş dünyasına yeni girmiş  gençleri  kurumsal alanlarda geliştirerek iş dünyasına hazırlarken aynı zamanda iş dünyası için de kalifiye insan kaynağı yetiştirmektir.

 • Temel Yönetim
 • Kişisel Gelişim
 • İleri Kalite Yönetimi
 • İleri Yönetim
 • Teknik Yönetim
 • Gelişim Yönetimi
   

Eğitim konularımız hakkında daha fazla bilgi için  http://egitim.occons.com sitesini ziyaret ediniz.

occonsbanner13