OCCONS TKYS metodolojisinin en önemli özelliği 10 ISO standardının bileşkesi olup, entegre bir bilgi işlem platformu üzerine kurulmuş olmasıdır. OCCONS TKYS yapısının bu özelliği, özellikle  küçük ve orta ölçekli firmalara kalite sistemlerinin gelişimini incelediğimizde gördüğümüz firmanın kalite ve yönetim sistemlerin bilgi sistemlerine dönüşmesinde ve yapılaşmasında geçen  5 ile 10 yıllık bir zaman sürecini kazandırabileceğini; çok kısa bir zaman diliminde yönetim ve sistem entegrasyonlarının tamamlandığını görmekteyiz. 

 

OCCONS Farkı

OCCONS Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı çalışması kapsamında oluşturulan Kalite Sistemi, klasik ISO veya benzeri kalite danışmanlıklarında sunulan sistemlerden özellikle 6 noktada farklıdır:

1.  

Uygulanan Toplam Kalite Yönetim sistemi işletmenin tüm aktivitelerini kayıt altına alır ve kurumsal büyüme için kapsamlı alt yapıyı oluşturur.


Klasik kalite danışmanlıklarıyla gelen matbu-evrak tabanlı kalite sistemleri, genellikle “belgeyi alma" hedefli olmaları sebebiyle bir çok alandaki işletme kayıtlarını etkin bir şekilde tutmamaktadırlar.

Özellikle kalite formlarının basitleştirilmesi amacıyla göz ardı edilen operasyonel detay bilgileri, kalite sistemi içerisinde "Kalite Boşlukları" oluşturmakta; bu şekilde "kayıt altına alınmayan" bir çok operasyonel bilginin eksikliği firmaya özellikle uzun vadede ciddi zararlar verebilmektedir.

2.  

OCCONS Kalite Sistemi, bir “Kurumsal Kaynak Planlaması” (ERP) seviyesinde detaylı kayıt tutmayı hedefler. Özellikle üretim alanında, hiç bir nokta, kalite sistemi dışında bırakılmamaktadır.

3.   

OCCONS kalite çalışmaları kapsamında derlenen kalite bilgilerinin girileceği ve entegre bir veritabanı oluşturacak olan  WebKOBIS, WebXBIS, ISO-CC ve KDPS Yönetim Sistemi yazılımlarından uygun olanını firmanın tercihine göre firmaya uyarlar ve kalite sistemine entegre eder. Yönetim Sistemi yazılımları kalite sistemi yükünü hafifleterek entegre bir otomasyon ortamı oluşturacaktır.

4.  

OCCONS Toplam Kalite Yonetim Sistemi kapsamındaki Yazılım Desteği sayesinde kalite sistemi canlı bilgi tutabildiği için yönetime anlık veya günlük analiz grafikleri ve durum raporu verebilmektedir. Klasik matbu form tabanlı kalite sistemlerinde, bu tür analizler  ancak kalite personelinin ek çabası ve kayıtlar düzenli olarak tutulduğu taktirde yapılabilmekte; yönetime dönemsel veya  yılda belki bir kaç kere bilgi verilmektedir.

5. 

OCCONS Toplam Kalite Yönetim Sistemi kapsamındaki Kalite Güvence Sistemi, OCCONS Yazılımları, Kalite Kılavuzları ve Eğitimler altyapıları birbirlerine entegre olmaları sebebiyle firma içinde kapsamlı bir sistem oluşturur ve personel eğitiminde ve iş takibinde kolaylık sağlayarak kalite ve yönetim sistemini kişiye göre değil; kişilerin sisteme göre düzenlenmesini sağlar.

6. 

OCCONS Toplam Kalite Yonetim Sistemi kapsamındaki Kalite Güvence Sisteminin otomasyonunu oluşturan ISO-CC, WebXBIS ve KDPS Yazılımları, 52 uluslararası standardı desteklemektedir. Bu standartların 48 i ISO standardı olup her yıl ihtiyaçlar sonunda bu sayı artabilir. OCCONS TKYS ve Yönetim Sistemleri sayesinde istediğiniz sistemleri tek seferde veya aşamalar halinde aynı altyapıyı kullanarak oluşturabileceksiniz.

occonsbanner06