OCCONS,  kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki kurum ve kuruluşların ihtiyaç duydukları kritik kurumsal kalite yönetiminin alt yapısının kurulması ve uygulanması yolundaki Toplam Kalite destekleri sunmaktadır.

 

 

Toplam Kalite Yönetimi ile doğrudan ilgili çalışmaları OCCONS firmanın ihtiyaçları doğrultusunda entegre  çözüm olarak sunar. Bu çalışmalar ana hatları ile şu çalışmaları içerebilir:

 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması ve Yönetilmesi
 • Sürekli İyileştirme ve Yönetimi
 • Süreç İyileştirme ve Sistemleştirme
 • Kurumsal ve Operasyonel Risk Planlaması
 • Entegre Kalite Doküman Sisteminin Oluşturulması
 • Entegre Kalite Bilgi Sisteminin Kurulması
 • ISO, JCI, EFQM ve MasterPlan Danışmanlıkları (Yazılım Destekli) ve Belgelendirme Danışmanlığı
 • Entegre Kalite Denetimleri

 

OCCONS'un Toplam Kalite Yönetimi Metodolojisi olan OCCONS TKYS ile entegre şekilde çalışarak firmanın "operasyonel" ve "kalite" yönetim altyapısını tamamlamak ve hangi boyutta olursa olsun bir işletmeye "kalite tabanlı"  yönetim bilgi işlem altyapısını oluşturmak için geliştirilmişlerdir.

OCCONS TKYS metodolojisinin en önemli özelliği 10 ISO standardının bileşkesi olup, entegre bilgi işlem platformları üzerine kurulmuş olmasıdır. OCCONS TKYS yapısının bu özelliği, özellikle  küçük ve orta ölçekli firmalara kalite sistemlerinin gelişimini incelediğimizde gördüğümüz firmanın kalite ve yönetim sistemlerin bilgi sistemlerine dönüşmesinde ve yapılaşmasında geçen  5 ile 10 yıllık bir zaman sürecini kazandırabileceğini; çok kısa bir zaman diliminde yönetim ve sistem entegrasyonlarının tamamlandığını görmekteyiz. 

OCCONS TKYS Çalışması Kapsamı

Çözüm paketi olarak sunulan OCCONS TKYS aşağıdaki çalışmaları içerebilir:

 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması
 • Kalite Bilgi Sisteminin Oluşturularak EFS, DYS ve/veya TKYS Sistemlerinin Kurulması
 • İleri Süreç Tanım ve Dokümantasyonlarının oluşturulması
 • İşçilik ve Hammadde/Hizmet  Maliyetlerinin Oluşturulması
 • Ürün Ağacı/Hizmet Ağacı Oluşturulması
 • Kurumsal Risk Tanımı ve Planlamalarının Oluşturulması
 • Operasyonel Risk Tanımı ve Planlamalarının Oluşturulması
 • İş Güvenliği Çalışmaları
 • Kalite Sistemi, İşletim Sistemi ve Operasyonel Eğitimlerin Verilmesi
 • Firma Eğitim Programı ve Eğitimlerinin Oluşturulması
 • Operasyonel, Kalite ve Eğitim Takipleri

 

Toplam Kalite çalışmalarının üzerinde OCCONS ayrıca Maliyet Yönetimi hizmeti de sunabilmektedir. Toplam Kalite Maliyet Yönetim Sistemi hakkında detaylı bilgi için tıklayın.

OCCONS TKYS çalışmalarını diğer kalite çalışmalarından farklı kılan detaylı kapsamı görmek için tıklayın.

occonsbanner06