OCCONS,  Kalite Yönetim Sistemlerini oluşturma veya geliştirme yolundaki müşterilerine, entegre kalite yönetim sistemleri  geliştirme hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Bilgi İşlem sistemleri ile desteklenebilen OCCONS çözümleri işletmeniz için entegre "karar destek sistemi" oluşturur. 

 

 

 

OCCONS oluşturduğu TKYS Metodolojisi ile 10 ISO standardını birleştirmiş ve ortak bir yapı oluşturmuştur ve  Müşterilerine bu kalite sistemlerini destekleyen entegre danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

 Bu standartlar,

 • ISO 9001 Kalite Yönetimi,
 • ISO 9004 Sürekli İyileştirme ve Analiz,
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti,
 • ISO 14001 Çevre,
 • ISO 16949 Otomotiv,
 • ISO 17025 Kalibrasyon ve Laboratuar,
 • ISO 18001 İş ve İş Gücü Güvenliği / OHSAS,
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi ,
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri
 • ISO 90003 Yazılım Mühendisliği
 • ISO 50001 Enerji Yönetimi

Bu sayede OCCONS Müşterisinin istediği standartları kolayca ve entegre bir yapıda oluşturarak ileride ihtiyaç duyabileceği ileri kalite standart çalışmalarına çok daha kolay şekilde geçebilmesi sağlanmıştır.

OCCON TKYS Metodolojisi  diğer standartlarla genişletilebilmektedir. Tam liste sayfanın devamındadır.

OCCONS Entegre Yönetim Sistemi Geliştirilmesi projeleri ana çalışma programlarımız olan

 • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması, Geliştirilmesi ve Yönetilmesi
 • Sürekli İyileştirme Hizmeti,
 • Kalite Denetimleri,
 • Kalite Sistemleri İşletmeciliği (Outsourcing).

çalışmaları kapsamında sunmaktadır.


Neden OCCONS Kalite Çözümlerinde Farklı...

OCCONS Yönetim Sistemi ve Kalite çalışmalarında iki temel prensibi koruyarak çözümlerini bu yönde sunmaktadır. Bu prensipler:

 • Bilgi İşlem yönetim sisteminizin sinir sistemini oluşturur. Bu sebeple OCCONS, Yönetim Sisteminizi ve Kalite çalışmalarını bilgi işlemle destekleyerek operasyonel durumunuz hakkında daha etkin ve zamanında karar alabilmenizi sağlayacak bilgi işlem entegrasyonunu sunar.
 • Operasyonunuzu etkileyen tüm uluslararası standartlar ve kılavuzlar işleyişinize katma değer getirecektir. Bu sebeple OCCONS, operasyonunuz kapsamındaki kritik standart ve kılavuzları  çözümün kapsamı içine alaraksunar.

Bu çalışma ve çözüm sunma prensipleri sonucunda Müşterilerimiz, hedefledikleri temel yönetim/kalite altyapısını, ileride ihtiyaç duyacakları ve entegrasyon yapmak zorunda kalacakları bir çok değişikliği, daha ilk andan, çok daha etkin ve düşük maliyet ile kurmuş olmaktalar.

 

Neden Bilgi İşlem Destekli Kalite Çalışmaları Gerekli

Kalite  çalışmalarının işletmenize paha biçilmez faydalarının yanında operasyonel yük getirdiği doğrudur. Özellikle matbu-form tabanlı kalite sistemlerinde -ki bu genel uygulamadır- işletmeye ait veriler formların üzerinde ve doğal olarak da klasörlerin içerisinde kaldıkları için, yönetimin ihtiyaç duyduğu  analizleri çıkartmak zordur; pratik değildir. Bu sebeple klasik şekilde yapılan matbu-form tabanlı kalite sistemlerinde verim artışı zor sağlanmakta, formların yarattığı bürokrasinin sonrasında yönetim için gerekli "analizleri" yapamayan firmalarda ise pek faydası görülmemektedir.

 

OCCONS kalite çalışmalarına, müşterisinin yapısana göre şekillenebilecek farklı ve OCCONS'un geliştirdiği sistemlerinden uygun olanını kurarak bilgi işlem altyapısı oluşturulmakta; kalite çalışmalarındaki bürokrasiyi büyük ölçüde azaltmakta; analiz, rapor ve takip süreçlerinin daha etkin yapılarak kalite sisteminin bir gerçek anlamda yönetim sistemi olarak kullanılmasına destek olmaktadır. Bu sayede Firma  kalite yönetiminde %70  oranında performans artışı sağlayabilir.

OCCONS'un Danışmanlık çözümü içinde olan standartlar şunlardır 

Standart/Kılavuz / Sistem Odak Alanı Standart Adı / Açıklama
·   OCCONS TMYS Kalite Maliyet Yönetim Sistemi Kalite Maliyet Yönetim Sistemi
·   OCCONS MasterPlan Stratejik Planlama ve Yapılanma Stratejik Yapılanma ve Master Plan Oluşturulması ve Yönetimi
·   OCCONS TKYS Toplam Kalite Yönetim Sistemi Toplam Kalite Yönetim Sistemi
·   OCCONS HK Hastane Kalite Sistemi Hastaneler için Akreditasyon Standartları
·   JCI IAS300 Hastane Kalite Sistemi Hastaneler için Akreditasyon Standartları
·   JCI EBIAS300 Hastane Kalite Sistemi Hastaneler için Standartlar
·   EFQM Stratejik Planlama ve Yapılanma Avrupa Birliği Kalite Yönetimi
·   BS 25999 Kurumsal Sürdürebilirlik İşletme Sürdürebilirliği Yönetimi
·   SA 8000 Sosyal Sorumluluk Sosyal Sorumluluk Yönetimi
     
·   ISO 9001:2008 Yönetim Sistemleri Kalite Yönetim Sistemleri
·   ISO 14001 Çevre Çevre Yönetim Sistemleri - Şartlar Ve Kullanım Kılavuzu
·   ISO 16949 Otomotiv Otomotiv Sanayi Kalite Yönetimi
·   ISO 17025 Laboratuar Laboratuar Akreditasyonu
·   ISO 18001 İş Güvenliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri
·   ISO 27001 Bilgi Güvenliği Bilgi Güvenliği Kalite Yönetimi
·   ISO 90003 Yazılım Mühendisliği Yazılım  Mühendisliği Kalite Yönetimi
·   ISO 9004 Verimlilik Kalite Yönetim Sistemleri -Performans iyileştirmeleri için Kılavuz
·   ISO 9004-2 Verimlilik Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 2:
·   ISO 9004-3 Verimlilik Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 3:İşlenmiş Malzemeler için Kılavuz
·   ISO 9004-4 Verimlilik Kalite Yönetimi Ve Kalite Sistem Elemanları; Kısım 1:
·   ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Kalite Yönetimi – Müşteri Memnuniyeti – Kuruluşlarda şikayetlerin Ele Alınması için Kılavuz Bilgiler
·   TS 10002 Müşteri Memnuniyeti ASkeri Kalite Güvencesi - Tasarım, Geliştirme Ve üretim İçin ASkeri Kalite Güvence şartları
·   ISO 14004 Çevre Çevre Yönetim Sistemleri - Prensipler, Sistemler Ve Destekleyici Tekniklere Dair Genel Kılavuz
·   ISO 14031 Çevre Çevre Yönetim Sistemleri - çevre Performans Değerlendirme Kılavuzu
·   ISO 14062 Çevre Çevre Yönetimi – ürün Tasarımına Ve Geliştirilmesine çevresel Boyutların Dahil Edilmesi
·   ISO 18002 İş Güvenliği İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemleri –TS 18001 Uygulama Kılavuzu
·   ISO 13485 Tıbbi Cihaz Tıbbi Cihazlar için Kalite Yönetim Sistemi
·   ISO 15189 Tıbbi Laboratuar Tıbbi Laboratuarların Akreditasyonu
·   AS 9100 Havacılık Gerecleri Havacılık Gereçleri Kalite Yönetimi
·   AS 9003 Kontrol Ve Test İhtiyaçlar Ve Stok Listesi Kalite Yönetimi
·   AS 9006 Havacılık Yazılım  Ekleri Havacılık Yazılım  AS9100 Ekleri
·   AS 9110 Bakım Ve Organizasyon Havacılık Bakım Ve Organizasyon Kalite Yönetimi
·   AS 9120 İhtiyaçlar Ve Stoklar İhtiyaçlar Ve Stok Listesi Kalite Yönetimi
·   ISO 14873-1 Mobilya Nakil Mobilya Nakil İşleri - Gerçek Kişiler için Mobilya Ve şahsi Eşyaların Depolanması - Bölüm 1: Depolama Tesislerinin özellikleri Ve Depolama ile ilgili şartlar
·   ISO 14873-2 Mobilya Nakil Mobilya Nakil İşleri - Gerçek Kişiler için Mobilya Ve şahsi Eşyaların Depolanması- Bölüm 2: Hizmet Verme şartları Mobilya Ve şahsi Eşyaların Depolanması -Bölüm 1: Depolama Tesislerinin özellikleri Ve Depolama ile ilgili şartlar
·   ISO 19011 Denetim Kalite Ve çevre Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu
·   ISO17021 Denetim Uygunluk Değerlendirmesi - Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için şartlar
·   ISO 17025-Ac Laboratuar Deney Ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel şartlar
·   ISO 22000 Gıda Gıda Güvenliği Kalite Yönetimi
·   ISO 22003 Gıda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin Tetkikini Ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için şartlar
·   ISO 22004 Gıda Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - ISO 22000 Uygulama Kılavuzu
·   ISO 29001 Petrokimya Petrol, Petro kimya Ve Doğal Gaz Sanayileri – Sektöre özel Kalite Yönetim Sistemleri- ürün Ve Hizmet Sağlayan Kuruluşlar için şartlar
·   TS En 9110:2010
     (En 9110:2011)
Havacılık Havacılık Serileri – Kalite Yönetim Sistemleri – Bakım Kuruluşlarına Uygulanan Kalite Teminatı için Model
·   TS En 9100 Havacılık Havacılık Serileri – Kalite Yönetim Sistemleri –şartlar (ISO 9001:2000’e Göre) Ve Kalite Sistemleri – Tasarım, Geliştirme, üretim, Montaj Ve Servis için Bir Model (ISO 9001:1994’e Göre)
·   TS En 9100-2 Havacılık Havacılık Serileri – Kalite Sistemleri-Tasarım, Geliştirme, üretim, Tesis Ve serviste Kalite Güvencesi Modeli
·   ISO 13268-1 Bilgi Güvenliği TS ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bgys) Belgelendirmesi için Gereksinimler Ve Hazırlık Kılavuzu
·   ISO 13268-2 Bilgi Güvenliği TS ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bgys) Belgelendirmesi için Gereksinimler Ve Hazırlık Kılavuzu Etkinliğinin ölçülmesi Kılavuzu
·   ISO 13268-3 Bilgi Güvenliği TS ISO/Iec 27001’e Göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (Bgys) Denetimine Hazırlık Kılavuzu
·   ISO 13298 Bilgi Teknolojisi Elektronik Belge Yönetimi
·   ISO 14915-1 Yazılım çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri için Yazılım  Ergonomisi - Bölüm 1: Tasarım ilkeleri Ve Genel çerçeve
·   ISO 14915-2 Yazılım çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri için Yazılım  Ergonomisi - Bölüm 1: Tasarım ilkeleri Ve Genel çerçeve Denetimi
·   ISO 14915-3 Yazılım çoklu Ortam Kullanıcı Arayüzleri için Yazılım  Ergonomisi - Bölüm 3: Ortam Seçimi Ve Birleşimi
·   ISO 15910 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi - Yazılım  Kullanıcısı Dokümantasyon Süreci
·   ISO 17799 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi - Bilgi Güvenliği Yönetimi için Uygulama Prensipleri
·   ISO 18044 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi – Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği ihlal Olayı Yönetimi
·   ISO 12119 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi - Yazılım  Paketleri - Kalite özellikleri Ve Denenmesi
·   ISO 12207 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi – Yazılım  Yaşam Döngüsü Süreçleri
·   ISO 15846 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi – Yazılım  Yaşam Döngüsü Süreçleri – Yapılandırma Yönetimi
·   ISO 15408-1 Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri- Bilgi Teknolojisi (IT) Güvenliği ıçin Değerlendirme Kriterleri - Bölüm 1: Giriş Ve Genel Model
·   ISO 20000 (1/2/3) Bilgi Teknolojisi Bilgi Teknolojisi - Hizmet Yönetimi
·  ISO 21500 Yönetim Proje Yönetimi Standartları - Genel Yönetimi - Bilgi Teknolojisi Projeleri
-  ISO 50001  Enerji Enerji Yönetim Sistemi 

 

occonsbanner05