Firmanızın altyapısını geliştirmek amacıyla başlatacağınız ARGE ve Yapılanma projelerine  TÜBİTAK destek programları çerçevesinde destek alabilir, Firmanızı daha kurumsal bir yapıya kavuşturabilirsiniz. 

 

TÜBİTAK için hazırladığınız detaylı projeler doğrultusunda bağımsız değerlendiriciler tarafından uygun görülen projelere aşağıdaki paketler çerçevesinde karşılıksız hibe desteği sağlanacaktır.

Destek kapsamında KOBİ'lerin Yönetim, kalite, mal ve üretim kapasitelerinin arttırılmasını amaçlayan entegre projeleri, yeni üretim teknolojilerinin uygulanması projeleri, kalite yönetim sistemleri ve gerekli ulusal, uluslararası belgelerin alınması, pazarlamayı geliştirme ve temiz enerjili üretim projeleri gerçekleştirilmektedir.

 
OCCONS TÜBİTAK Projesi Kapsamında size şunları sunacaktır:
  • Proje Dokümanının Hazırlanması
  • Kurumsal Entegre Yönetim Sistemlerinin Oluşturulması
    • Yukarıdaki paketler çerçevesinde Firmanızın ihtiyaç duyduğu, Kalite Sistemi, CRM sistemi, Üretim Planlama ve Takip, performans takip ve belgelendirme gibi çalışmaların tek ve entegre bir sistem olarak Firmanıza Özel olarak yapılandırılması,
  • Entegre Bilgi İşlem Sistemlerin Oluşturulması,
    Yukarıdaki paketler çerçevesinde proje kapsamındaki aktivitelerin tek ve entegre bir sistem olarak Firmanıza Özel olarak geliştirilmesi,
    • Entegre Satış Gücü, Satış Takip ve Müşteri İlişkileri (CRM), Teklif Takip, Personel Takip, Üretim Planlama ve Takip (ERP), Doküman Yönetim Sistemleri, Satın Alma Yönetim  Sistemlerinin Oluşturulması,
TÜBİTAK'ın size sunduğu bu imkandan en etkin şekilde faydalanabilmek için  lütfen bizi arayınız.
occonsbanner22