OCCONS'un sunduğu Performans ve Süreç İyileştirme çalışmaları içinde  firmanızın içindeki tüm teknik ve organizasyonel süreçleri kapsayarak size optimum çözüm sunar.  Özellikle Toplam Kalite ve Bilişim alanlarındaki tecrübesiyle OCCONS Size, firmanız için gerekli entegre sistem çözümünü oluşturacaktır.

 

 

Performans ve Süreç İyileştirme çalışmaları  Toplam Kalite Yönetimi ile doğrudan ilgili çalışmaları olup OCCONS firmanın ihtiyaçları doğrultusunda entegre  çözüm paketi sunabilir. Bu çalışmalar ana hatları ile şu çalışmaları içerebilir:

  • Toplam Kalite Yönetimi Sisteminin Kurulması veya Düzenlenmesi,
  • Sürekli İyileştirme ve Yönetimi,
  • Süreç İyileştirme ve Sistemleştirme,
  • Entegre Kalite Denetimleri,
  • Operasyonel Yapının Revize Edilmesi,

 

OCCONS'un Toplam Kalite Yönetimi Metodolojisi  olan OCCONS TKYS ile entegre şekilde çalışarak firmanın "operasyonel" ve "kalite" yönetim altyapısını tamamlamak; ve hangi boyutta olursa  bir işletmeye "kalite tabanlı"  yönetim bilgi işlem altyapısını oluşturmak için geliştirilmişlerdir.

 

 

occonsbanner02