Hedef kitlenin tututum ve davranışlarının belirlenmesinde sosyal sınıfın etkisi büyüktür. Pazarlama açısından sosyal sınıflar, tüketim davranışı ve tutumları için danışma grubu işlevini yerine getirmektedir.

Pazarlama karması olarak bildiğimiz 4P’nin unsurlarından biri olan tutundurma, pazarlama çabalarının işletme ile pazarda yer alan tüketiciler arasındaki iletişimine  yöneliktir. 

 

Olgunlaştırılmamış pazarlama stratejilerini kullanmanın olumlu ve olumsuz etkileri vardır.

 

Pazarlama denildiğinde aklmıza gelen ya da aklımıza gelmesi gereken pazarlama iletişimi, CRM, halkla ilişkiler, reklam, marka gibi kavramları içeren bu mini terimler sözlüğü hazırlamaya çalışıldı. Çalışmaya bakıldığında alfabetik bir düzenin olmadığı görülmektedir.

 

Pazarlama ve pazarlama iletişimi denildiği zaman aklımıza gelen veya gelmesi gereken kavramlara devam ediyoruz...

 

Pazarlama yönetimi, etkili biçimde değişimi sağlamak için, pazarlama eylemlerinin planlanması, planın uygulanması ve kontrol edilmesi işidir...

 

Günümüzün rekabet koşulları içersinde pazarlama çevresi ve müşterilere ilişkin bilgiler bir çok firma için stratejik rekabetin en önemli anahtarı haline gelmiştir.

Tanımlamanın sınırlarına sığmayan, herkeste farklı anlamlar ve duygular uyandıran, özgür sözcükler vardır. Sözlükler böyle kelimeleri tanımlamakta yetersiz kalırlar. 

occonsbanner19