Japon Kalite uzmanı Shinya Tsutsumi, başarılı şirket olmanın esaslarını şöyle özetliyor:

 

 

 • Başarılı şirketler uzun dönemde sürekli bir gelişimi yakalar ve bundan istifade eder.
 • Başarılı şirketler kalite ve hizmetleri ile müşteri güvenini kazanırlar.
 • Başarılı şirketler zamanın değişikliğine karşı esneklik gösterir.
 • Müşteri oryantasyonlunet bir politika oluştururlar.
 • Şirketin ilk aşamasındaki mükemmel liderin kurduğu değer duygusuna ve kurumsal kültüre sahiptirler.
 • Müşteri oryantasyonlu politika tüm çalışanlar tarafından uygulanır.
 • Çalışanların tümü eğitimlidir. Müşteri oryantasyonlu politikasını ve buradaki rolünü tamamen anlamış durumdadır.
 • Başarı hikâyeleri ve şirketin kuruluş tarihi nesilden nesile aktarılır.
 • Kurum kültürünü tohumlamak için üst yönetim en alt çalışanlarla çok yakın temas halindedir.
 • Çalışanların her biri şirketteki insan yönelimli politika sayesinde canlı ve istek doludur.
 • Neyin yapılması gerektiği her zaman açık ve nettir. Kendisinin ve diğerlerinin konumunu herkes, serbest ve aktif iletişim sayesinde anlamış durumdadır.
 • Ödüllendirmenin çeşitliliği insanları başarılı olmaya teşvik eder.
 • Organizasyon, merkeziyetçiliği bırakmış ve yetkiler geniş ölçüde devredilmiştir.
 • Yetki daha sonra lüzumsuz müdahalelere meydan vermeyecek şekilde geniş ölçüde devredilmiştir.
 • Gerekli fonkiyonların hepsi her iş biriminde temin edilmiştir.
 • Desantralizasyondan veya organizasyondaki kesişmelerden kaynaklanan küçük israflar üzerinde durulmaz.
 • Yeni ürünler birbiri ardına üretilir.
 • Rakiplerin atlatmış bulundukları belli boşlukları yakalamaya çalışırken, telaşlı müşteriler de terk edilmez.
 • Yeni fikirler yaratan şampiyon personele geniş yetkiler devredilir.
 • Çalışanlar arasında rekabet teşvik edilir.
 • Denemeler yapmak için fırsatlar tanınır.
 • Müşterinin nasıl tatmin edilebileceğinden emin olunmayan yeni iş alanlarına girmede çok dikkatli davranılır.
 • İş alanları sürekli genişler. Böylece ciddi bir başarısızlıkla karşılaşmadan hızla büyürler.

 

 

Memet Özkan

 

Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

 

Yararlanılan kaynak: MPM, Anahtar dergisi, Yıl 10, Sayı:112, Sayfa 11

occonsbanner05