Açık Kaynak Teknolojiler olarak adlandırılan teknolojilerin kullanımı özellikle  Web ortamında gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve kullanıcılarına çeşitli avantajlar sağlamaktadır.

Açık kaynak kodlu yazılımlar yada sistemler büyük ölçüde kullanım ve geliştirme lisansı istememeleri sebebiyle  kod geliştiricileri ve firmalar tarafıdan tercih edilmekte,  operasyonel maliyetleri düşürülmesinde oldukça fayda sağlamaktadırlar.

Açık kaynak teknolojilerin en önde gelenlerinden yazılım dili olan PHP ve veritabanı olan MySQL  internet tabanlı sistem geliştiricilerin öncelikli tercihlerindendir. 

 

  • PHP ve MySQL teknolojileri için lisans gerekmemektedir; lisans maliyeti yoktur.
  • PHP ve MySQL teknolojileri WAMP/LAMP ile Linux ve Windows ortamlarında çalışabilmektedir.
  • Linux ortamları için İşletim Sistemi Lisans Maliyeti yokken Windows ortamlarında “İşletim sistemi lisans maliyeti” vardır.

Bu sebeplerle, OCCONS  gerek Prototip çalışmalarında gerekse Sistem Geliştirme çalışmalarında PHP web yazılım dili ve MySQL Veri tabanı üzerinde yapılacaktır.

OCCONS prototip oluşturma ve geliştirme çalışmalarını,  nihai çalışma ortamı olan web ortamında çalışabilecek,  düşük maliyetli, açık kaynak kodlu, yaygın olarak kullanılan güvenilir teknolojiler kullanılarak yapmaktadır. Bu sayede geliştirme sonucunda ortaya çıkacak olan prototip yada sistemin, netleşmiş istemler ışığında Nihai Faydalanıcılar tarafından” bitmiş-sistem” olarak kabul edilip geliştirme sürecine devamı mümkün oranda sağlanmış olacaktır.  Daha fazla bilgi için RAD Metodolojisini inceleyiniz.

OCCONS çözümleri “işlenmiş” sektörel/bölgesel veriler kullanacağı için veri miktarı “Big-Data” ihtiyacından az olacak; firmaların derleyeceği sınırlı süzülmüş bilgi çok büyük ve maliyetli veri depolama ihtiyacı gerektirmeyecektir. 

Bu sebeple pek çok firma için prototip veya sistem geliştirme çalışmaları aşamasında MySQL veri tabanı teknolojisi yeterli olabilecektir.  Veri tabanı ihtiyaçlarının netleşmesi ve daha büyük veri tabanına geçilmesi gerektiği takdirde Oracle tarafından desteklenen Lisanslı MySQL Kurumsal versiyonuna ya da Oracle gibi kurumsal veri tabanlarına kolaylıkla geçiş yapılabilir.

Bununla beraber OCCONS'un esnek açık kaynak kod teknolojisi aşağıdaki tüm veritabanı teknolojilerine rahatlıkla erişebilmekte, ihtiyaç veya istek durumunda bu vertabanları kullanılmaktadır.

 

 
occonsbanner09