İnovasyon, günümüzde gelişen her sektörde bir gereksinim olmakla birlikte kurumsal işletmeler, danışmanlık firmalar özellikle Üniversite-Sanayici İş Birliklerini desteklemek üzere kurulan Teknokentler ve  Dijital Transformasyon Merkezleri için de kritik bir çalışma alanıdır. İDEA-MINE bu amaçla düzenlenmiş özel amaçlı bir yönetim ve takip sistemidir. 

İnovasyon çalışmalarında yürütülen ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

  • Yeni fikirleri kayıt altına alıp detaylandırmak…
  • Değerlendirilmiş fikirleri bir üst seviyede gerekli ön çalışmalarla analiz etmek.
  • İnovasyona değer fikirleri detaylandırıp gerekli planlamalarla çalışmalara başlamak 
  • İhtiyaç duyulacak Kontak (Firma/İnsan Kaynağı) veri tabanını oluşturulması için gerekli CRM çalışmaları…
  • Potansiyel Müşteri ya da Müşterilerin Fikir/Fırsat ve Hedeflerinin sistematik yapıda analiz edilip yönetimini sağlayan İnovasyon Yönetimi sisteminin oluşturulması…

Başladığınız ya da başlamaya hazırlandığınız her türlü fikir çalışmasının veya projenin doğru, etkin ve sürdürebilir bir şekilde çalışması için yukarıdaki maddelerde belirtilen tüm bilgi ve çalışmaların diğer ilgili alt seviye çalışmalarla entegre bir yapıda kayıt altına alınması bir gereklilik olarak ortaya çıkar. Bunu sağlamanın en etkin ve güvenli yolu ilk andan itibaren gerekli Bilişim Araçlarını (Computerized Tools) devreye almaktır.

Bilişim Araçlarıyla oluşturulan Bilgi Yönetim Sistemi ve Veri Tabanıyla tüm çalışmaların sistemli bir şekilde derlenmesi ve çalışmaların sürdürülebilirliğini sağlayacak kurumsal hafızanın oluşturulması söz konusu olacaktır.

Bilişim Araçlarının hedefiyse; “var olan kurumsal veri tabanlarından gelen “açık” verileri birleştirmek”, “sahadan ihtiyaç duyulan canlı veriyi toplamak”, sonrasında tüm bu veriyi tekrar derleyip çalışan ve karar vericilere sunmak; kurum içinde “açık ve entegre” bir karar destek sistemini oluşturmaktır. Buradaki "açık"lık yetkileri dahilinde işletme içindeki tüm kullanıcıların erişebildiği bilgi anlamına gelmektedir. Bu "açık"lık olmazsa işletme içindeki iş akışları aksayabilir, doğru bilgiye erişilemediği için karar destek mekanizması işlemez hale gelebilir.

Bu amaçla OCCONS olarak geliştirdiğimiz İDEA-MİNE bulut ortamında tüm İnovasyon çalışmalarını entegre bir yapıda derlemenizi, paylaşmanızı ve takip etmenizi sağlar.  İDEA-MİNE ana hatlarıyla şu sistemlerinden oluşmaktadır:

  • CRM
  • İnovasyon Yönetimi
  • Proje Yönetimi (5 seviye*)
  • Doküman Yönetimi (Tümüyle entegre)

 İDEA-MİNE oluşturulmuş bir fikri, proje aşamasına adım adım kontrollü ve sistematik bir şekilde çalışmanız için size ve tüm çalışanlarınıza, kurumsal hafıza oluşturan bir Bilişim Aracı olarak, sonuca planlı ve kayıtlı bir şekilde ulaşmanızı yardımcı olacaktır.

 

Özetle..

İDEA-MİNE, bir Fikir, İnovasyon ve Proje bazlı gelişme hedefleyen Danışmanlık  firmaları, kurumsal kuruluşlar, Teknokentler ve Dijital Transformasyon Merkezinin kendine özel ihtiyaçları gözetilerek oluşturulmuş kapsamlı, tümüyle entegre, gerektiğinde genişleyebilen web tabanlı bir Bilgi İşlem Sistemidir.

 

 

occonsbanner07