PMI-MINE "Project Management Integrated-Management In New Environment" kurumsal yönetim odaklı entegre İş Planı, Proje Planı, Bütçe ve Harcama Yönetim sistemidir. Ajanda, Gannt Grafiği gibi sayısız modül, araç ve özelliklerle donatılmış olan PMI-MINE çok gelişmiş, esnek, %100 web tabanlı kurumsal proje yönetimi, izleme-değerlendirme, etki değerlendirme ve takip ortamı sunmaktadır.

 

Neden PMI-MINE?

 

 

 

 

Bir çok proje yönetimi çalışması sırasında rastlanılan en önemli sorunlar ya da aksaklıklar genelde ilgililer arasında şeffaf bir iletişim platformunun oluşturulamamasından kaynaklanmaktadır. Özellikle proje çalışmalarının yoğunluğu ve derlenen bilgilerin doğru ve zamanında paylaşılma ihtiyacı oluşabilecek aksaklıklara ortam oluşturmakta, insan hatalarına sebep olmaktadır.

 

PMI-MINE Nedir?  

PMI-MINE özetle proje yönetimi bilgi ve tecrübesi ile  proje yönetimi ve takibi amacıyla oluşturulmuş, bilgi ve tecrübeyi içinde barındıran yazılım sisteminden  oluşmaktadır.

Pek çok kurumsal projede ve eğitimde proje yönetimi bilgileri ile bazı bilinen proje yönetimi yazılımlarına ek olarak SpreadSheet dokümanlar proje yönetimi aracı olarak tanıtılır öğretilir kullanılır. Bu yazılımlar ve özellikle SpreadSheet dokümanları başlangıç seviyesinde ihtiyacı görse de belirli bir noktadan sonra özel veya bazı kurumsal ihtiyaçları karşılamayacaktır.

 

Spread Sheet Dokümanla Kritik İş ve Bütçe Takibine Son... 

Pek çok kullanım kolaylığı ve pratiklik sağlasa da,  Devlet Kurumlarında ve AB projelerinde kullanılan Avrupa Birliği tarzındaki, genellikle excell gibi spreadsheet uygulamaları ile takip edilen  iş planı, bütçe ve harcama takip süreçlerinde kayıt ve kullanıcı hatası oluşması oldukça mümkün ve farklı makinalarda derlenen proje çalışma dokümanlarının kaybolması ya da karışması oldukça sık karşılaşılan bir durumdur.  Özellikle uzun süreçli projelerde doküman kopyalama yüzünden oluşan kopyalar sıkıntı oluşturmakta, güncel bilgilerin kaybolmasına olanak verebilmektedir.

Evet, OpenOfice Calc veya MS Excel gibi spreadsheet dokümanlar büyük pratiklik ve esneklik sağlasada bir otomasyon yazılımı değildir.

Bir diğer sorun ise spreadsheet doküman içinde özel amaçlı raporlamaların zor olması ve filitreleme ile sadece bir kısım bilgiye erişilebilmesi, proje ve çalışmaların takibi sürecinde raporlama zorluğu oluşturabilmekte büyük ve uzun süreli projeler için uygun olmamaktadır.

  

 

PMI-MINE "Yeni Ortamda Yönetim"...

PMI-MINE "Project Magement Integrated-Management In New Environment"  kurumsal yönetim odaklı entegre İş Planı, Proje Planı, Bütçe ve Harcama Yönetim ve Takip sistemidir. Ajanda, Gannt Grafiği, Doküman Yönetimi gibi sayısız modül, araç ve özelliklerle donatılmış olan PMI-MINE gelişmiş, esnek, %100 web tabanlı kurumsal proje yönetim ve takip ortamı sunmaktadır.

Web tabanlı olması sebebiyle PMI-MINE uzaktaki kullacılarla aranızda "duvarsız" bir çalışma ortamı oluşturarak doğru ve güncel bilgi paylaşımını hızlandırır.  Modüller arasındaki yüksek sevideki entegrasyon, bilgiyi llişkilendirerek kaydetmenize ve daha sonra gerek dinamik filitrelerle gerekse raporlar aracılığı ile kolayca erişmenizi sağlar.

 

PMI-MINE sistemi içine Kullanıcı yükleyerek ilgili kayıtlarla ekleyebileyeceğiniz dokümanlar'a doğrudan erişebileceğiniz gibi  kullanıcı gruplarına göre yapacağınız yetkilendirmelerle kimin hangi bölüme erişebileceğinizi tanımlayabilirsiniz.

 

 

 

 

 

 

 PMI-MINE hakkında daha detaylı bilgi için lütfen tıklayın... 

 

 
occonsbanner18