Kalite, ISO 9000:2000 standardında “Yapısal özellikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi” şeklinde tanımlanır.

 

 

 

Kalite yaklaşımları ikiye ayrılır: 

1. Önleyici sistem yaklaşımı

2. Düzeltici sistem yaklaşımı

 

Kalite Yönetim Sistemi içerisinde PUKÖ döngüsünün anlamı aşağıdaki gibidir:  

1.Planla

2.Uygula

3.Kontrol Et

4.Önlem Al 

 

Bir organizasyonun kalite yönetim sistemi kuruluş ve uygulama aşamalarında karşılaşabileceği durumlar aşağıda verilmiştir. 

Olgunluk Seviyesi  1 - Büyük Engeller Durumu

Olgunluk Seviyesi  2 - Karmaşa Durumu

Olgunluk Seviyesi  3 - Silkinme Durumu

Olgunluk Seviyesi  4 - Önleyici Yönetim Stratejisi

Olgunluk Seviyesi  5 - Bir Ekip Çalışması 

 

Kalite yönetiminin sistem prensipleri aşağıdaki gibidir:  

1. Müşteri Odaklılık 

Kuruluşlar müşterilerine bağlıdırlar dolayısı ile mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı, müşteri şartlarını yerine getirmeli ve müşteri beklentilerini de aşmak için çabalamalıdırlar.  

2. Liderlik 

Liderler, kuruluşun amaç ve idare birliğini sağlar ve kişilerin, kuruluşun hedeflerinin başarılmasına tam olarak katılımı olduğu iç ortamı oluşturmalı ve sürdürmelidirler.  

3. Kişilerin Katılımı 

Her seviyedeki kişiler bir kuruluşun özüdür ve tam katılımlarının sağlanması yeteneklerinin kuruluş yararına kullanılmasını sağlar.  

4. Proses Yaklaşımı 

Arzulanan sonuç, faaliyetler ve ilgili kaynaklar bir proses olarak yönetildiği zaman daha verimli olarak elde edilir.  

5. Yönetime Sistem Yaklaşımı 

Birbirleri ile ilgili proseslerin bir sistem olarak tanımlanması, anlaşılması ve yönetilmesi, hedeflerin başarılmasında kuruluşun etkinliğine ve verimliliğine katkı yapar.  

6. Sürekli İyileştirme 

Kuruluşun toplam performansının sürekli iyileştirilmesi kuruluşun kalıcı hedefi olmalıdır.  

7. Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım 

Etkili kararlar veri ve bilgilerin analizine dayandırılmalıdır.  

8. Karşılıklı Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri 

Kuruluş ve  tedarikçileri birbirlerine karşılıklı bağlıdır ve karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki her ikisinin de değer yaratma kabiliyetini arttırır. 

 

Kalite yönetimi proses modelinin unsurları aşağıdaki gibidir:  

Girdi  

* Müşteri şartları 

Proses  

* Yönetim Sorumluluğu

* Kaynak Yönetimi

* Ürün Gerçekleştirme

* Ürün

* Ölçme, Analiz ve İyileştirme 

Çıktı  

* Müşteri Memnuniyeti 

 

Proseslerin sistematik olarak tanımlanması aşağıdaki aşamaları içerir:  

1. Proseslerin sistematik olarak  tanımlanması

2. Sahiplerinin belirlenmesi

3. Performans parametrelerinin oluşturulması

4. Prosesin katma değer açısından sorgulanması

5. Bu sorgulama sonunda iyileştirme ihtiyacı olan yerlerin ve iyileştirmenin niteliğinin saptanması

6. İyileştirme planlarinin hazırlanması

7. İyileştirmelerin hayata geçirilmesi

8. Prosesin 1. maddeden itibaren tekrar işletilmesi

occonsbanner02