Akreditasyon, yetkili bir kuruluş tarafından, bir kişi ya da kuruluşun ürettiği ürün ya da yaptığı hizmetin belirlenen uluslararası kabul görmüş kriterlere göre değerlendirilmesi, yeterliliğinin onaylanması ve denetlenmesidir.

CE Nedir? Ürünlerin Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşımını sağlayan ürün pasaportu niteliğinde bir işarettir.

Çevre risk ve fırsatlarının daha sistematik ve verimli biçimde yönetilmesi, Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla olur.

ISO 14001:1996 Çevre Yönetim Sistemi Işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması ve mümkün ise ortadan kaldırılabilmesi için geliştirilen yönetim sistemine "Çevre Yönetim Sistemi" adı verilir.

ISO 9000 Standardlar serisinin 1994 versiyonunda 27 adet standard ve döküman bulunmaktadır.

Kalite, ISO 9000:2000 standardında “Yapısal özellikler kümesinin şartları yerine getirme derecesi” şeklinde tanımlanır.

 

1.   Kapsam

5.   Yönetim Sorumlulugu  

occonsbanner09