8. Ölçme, Analiz ve Iyilestirme 

ISO 9000:2000 kalite yönetim sistemi standardının en önemli özelliği, sistem kurma çalışmalarına proses yaklaşımıyla bakması, kuruluşun mevcut proseslerinin  performanslarının ölçülmesine ve sistemin sürekli iyileştirilmesine imkan tanımasıdır. 

ISO 9001:2000 Globalleşen ekonominin getirdiği artan rekabet ortamında , şirketlerin başarmak zorunda oldukları üç ana hedef oldukça belirgindir.

ISO 9001 iç denetim örnek soruları aşağıcaki başlıklar altında derlenmiştir...

Yazılım sektöründe kalite uygulamaları, etkili bir süreç yaklaşımıyla, yazılımın tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, yüklenmesi, işletimi, bakımı ve yönetilmesi konusundaki faaliyetleri içermektedir.

Kalite yönetim programı, doğru karar verebilmek için, maliyet bilgilerinin zamanında ve doğru olarak elde edilebilmesinden etkilenir.

Belgelendirme Öncesi Aşamada Karşılaşılan Sorunlar...

Mükemmellik, burada adı geçen 8 temel kavram esas alınarak bir kuruluşu yönetme ve başarılı sonuçlar elde etme konusunda başkalarına örnek olacak uygulamalar gerçekleştirmek olarak tanımlanmaktadır.

occonsbanner14