Kalite, günümüzde işletmeler tarafından stratejik bir kavram haline gelirken, tüketiciler tarafından tercihleri belirleyen ana unsurlardan biri haline gelmiştir.

 

Kurumsal Kalitesizliğin Maliyeti...

“Kalite Sistemi şu anda maliyetli ve bize yük!....”

 

Peki ya Kalitesizliğin Maliyeti?...

Yeni kurulan, oluşum aşamasındaki veya kurumsallaşma sürecine henüz geçmemiş işletmeler hızla satış ve üretime ağırlık vermekte fakat “maliyeti sebebiyle” kalite yönetimine geçmemektedirler.

Bu karar işletmeye ciddi anlamda ve tartılması güç olan soyut RİSKLER getirmektedir...
 KALİTE SİSTEMİMİZİ İLERİDE KURACAĞIZ! : Ama NE ZAMAN?

Yeni oluşturulan hızla başlanan oluşum veya yapılaşma çalışmalarında kurumsal yapılaşma açısından genellikle aşağıdaki önemli noktalar göz ardı edilmektedir:


Kalite Yönetimi, kestirme yollarla ulaşılamayacak; zaman ve emek isteyen bir çalışmadır... Kestirme yolları ve kısa vadeli çözümleri seçerek sadece UZUN VADELİ MALİYETİNİZİ arttırmış olacaksınız!..


Siz kalite sistemine geçmeye karar verdiğinizde rakipleriniz, yönetimlerini yapılaştırmaya çok önce başlayarak MESAFE KAT ETMİŞ ve PAZAR AVANTAJI SAĞLAMIŞ olabilirler!..


Kurumsal veya kurumsallaşma yolundaki müşterileriniz (büyük bir ihtimalle!) sizden daha önce ve çok daha fazla yatırım yaptıkları için, hemen bir Kalite Belgesi alsanız bile, kalitenizdeki eksiklikleri; bir başka deyişle masraftan kaçınarak onlara yansıttığınız RİSKLERİ rahatlıkla görebileceklerdir!..


Sınırlı tecrübeye sahip personelin hazırladığı, henüz oturmamış doküman ve yönetim sistemlerinin oluşturduğu KALİTE BOŞLUKLARI, işletmeniz hakkındaki bilginin sızıp gitmesi ile işletmenin RİSKİNİ, ve bunları kapatmak için gereken zaman ve de  iş yükü, MALİYETi arttıracaktır...


İşletmenizin verimliliğini yönetmeniz için gerekli bilgi, ancak doğru “BİLGİ HAVUZU” oluşturulduğunda birikir ve zaman içinde düzenlenerek “YÖNETİME YARARLI VERİ” haline dönüştürülür... Bir başka deyişle geçiktirmeniz karanlıkta daha fazla kalmanız demektir!..


KALİTE, DOKÜMANTASYON SİSTEMİ ve BİLGİ HAVUZU [ + ]

OCCONS, klasik ISO çalışmalarından farklı olarak, Toplam Kalite Yönetimi Sistemini, tam-kapsamlı bilgi kaydınızı ve bilgi güvenliğinizi ön planda tutan, firmanız için 3 farkı platformdaki yazılım destekli doküman sistemini “SABİT VARLIK” olarak geliştirmenize ve oluşturmanıza destek olarak uygulamada aylar veya yıllar kazanmanıza yardımcı olmaktadır.

Kısaca OCCONS olarak TOPMAL KALİTE YÖNETİMİ veya YAPILANDIRMA çalışmalarında kurduğumuz dokümantasyon sistemi ile 1-) İşletmenizin TÜM faliyetlerini kapsayacak ve kurumsal dokuman standartınızı daha ilk günden oluşturacak YÖNETIM SİTEMİNİZİ kuruyor, 2-) kalite sisteminizi matbu-formlar yerine, içindeki CANLI BİLGİ tutabilen bir elektronik sisteme çeviriyor, ve 3-) kalite personelinizin ve sizin daha efektif çalışabilecekleri bir kurumsal dokümantasyon sistemini kısa zamanda işletmenize uyarlayarak “ÇITANIZI” yıllar yerine haftalar içinde yükseltiyor; firmanızın yaptığı yatırımın  “UZUN ZAMANLI ve RİSKSİZ” olmasını sağlıyoruz.


OCCONS  ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

ISO 9001:2008 belgeniz var veya yok; farketmez...  Yok ise etkin bir sistem kurmak; var ise Kalite Yönetim Sisteminizden %70`e varan verim artışı alarak üretiminizi eksiksiz kayıt altına almak; daha etkin yönetim sistemi uygulamak istemezmisiniz? 

OCCONS Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları, kapsamı işletmenizin yapısına uyarlanabilecek modüler ve yazılım destekli yapıdadır. Bu şekilde işletmenizin gelişmesini, planlamanıza ve size uygun zamana göre aşamalı olarak düzenleyebilir; yazılım desteği ile verimliliği ve devamlılığı arttırabilirsiniz. Unutmayın ki, Toplam Kalite Yönetiminin bir alt seviyesi olan ISO 9001:2008 belgelendirme çalışmaları sadece bir belge değil; işletmenizi yönetmenize yardımcı bir kılavuzdur... 

OCCONS ile bu kılavuzu,  yönetim sisteminize çevirin!..

 

"Kaliteliyiz, İSO'muzuda aldık! Artık rahatız..." 


Peki birşeyleri unutmadınız mı?..

Hangi alanda olursa olsun, üretim yapan ve hizmet veren tüm kuruluşlar; şirketler ve kurumlar, yön olarak ileriyi, daha yüksek kaliteyi ve aynı piyasayı paylaştıkları diğer şirketlerle karşılaştırıldıklarında üst düzeylerde kabul edilmeyi, görülmeyi ve anılmayı hedeflerler.

Bunun için firmanın ilk aldığı karar, hızla klasik bir matbu-form tabanlı  ISO çalışmasına başlamak; temel yönetim ve üretim altyapısının kayıt sistemini kurmak olmaktadır.

Kalite Sistemi Kurmak : ama NASIL?

Hızla başlanan kurumsal yönetim (ISO) çalışmaları sırasında genellikle 3 önemli nokta atlanmaktadır:

  1. kayıt sistemine yeni geçen bir işletmedeki henüz oturmamış form tabanlı sistemlerin oluşturduğu kalite boşlukları ve bunları kapatmak için gereken iş yükü,
  2. işletmede sabit bir varlık gibi düşünülmesi gereken kalite sisteminin kapsamında derlenmiş bilgilerin güvenliği, ve
  3. firmanın, kişiye değil; kişilerin kalite sistemine endeksli olmaları gerekliliğidir!..

Malesef çevremizdeki pek çok İSO çalışması yapan firma yukarıdaki konuları gözardı ettikleri için bir şekilde zarar görmektedir veya görecektir...

KALİTE ve BİLGİ GÜVENLİĞİ [ + ]

OCCONS, kurumsallaşma yolundaki müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi Sistemini, kılasik ISO çalışmalarından farklı olarak, tam-kapsamlı kaydı ve bilgi güvenliğini ön planda tutan, firmanız için “sabit varlık” oluşturarak “yazılım destekli bir sistem”  olarak uygulamaya geçirmenize destek olmaktadır.

Kısaca OCCONS olarak KALİTE YÖNETİMİ çalışmalarında 1-) kalite sisteminizin eksiksiz tamamlanması amacıyla gerekli tüm bilgileri tutarken çalışanlarınıza işlerini kolaylaştıracak  yazılım desteği sunuyor, 2-) kalite sisteminiz içindeki bilgilerin firmanız içerisinde kalmasını sağlayan güvenlik teknolojileri oluşturuyor, ve 3-) kalite personelinizin verimli bir şekilde kullanabileceği ve yeni gelenlerin kolaylıkla uyum sağlayacağı bir kılavuz yazılım sistemi oluşturarak firmanızın yaptığı yatırımın  “UZUN ZAMANLI” olmasını sağlıyoruz.

OCCONS  TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

ve DESTEK YAZILIMLARI

ISO 9001:2008 belgeniz var veya yok; farketmez...  Yok ise etkin bir sistem kurmak; var ise Kalite Yönetim Sisteminizden %70`e varan verim artışı alarak üretiminizi eksıksız kayıt altına almak; daha etkin yönetim sistemi uygulamak istemezmisiniz? 

OCCONS Toplam Kalite Yönetimi (TKY) çalışmaları, kapsamı işletmenizin yapısına uyarlanabilecek modüler ve yazılım destekli yapıdadır. Bu şekilde işletmenizin gelişmesini, planlamanıza ve size uygun zamana göre aşamalı olarak düzenleyebilir; yazılım desteği ile verimliliği ve devamlılığı arttırabilirsiniz.

Unutmayın ki, Toplam Kalıte Yönetiminin bir alt seviyesi olan ISO 9001:2008 belgelendirme çalışmaları sadece bir belge değil; işletmenizi yönetmenize yardımcı bir kılavuzdur. 

bu kılavuzu,  yönetim sisteminize çevirelim... kalitenizi güvence altına alalım!..

 

"Artık kalitemize önem vermeliyiz!.."

 

Yola Çıkarken !


Hangi alanda olursa olsun, üretim yapan ve hizmet veren tüm kuruluşlar; şirketler ve kurumlar, yön olarak ileriyi, daha yüksek kaliteyi ve aynı piyasayı paylaştıkları diğer şirketlerle karşılaştırıldıklarında üst düzeylerde kabul edilmeyi, görülmeyi ve anılmayı hedeflerler.

Bunun için dışarıdan bakıldığında bir şirket veya kuruluşun ait olduğu kulvarda kimliğini kazanmış, anlaşılabilmiş ve global olarak kabul edilemiş kriterlere erişmiş olduğunun belgelenmiş olması gerekir.

Kurumsallaşmak : ama NASIL?

Klasik KURUMSALLAŞMA  çözümleriyle Türkiye’ deki ortalama bir sanayi işletmesinin, yaklaşık 2-6 ay süren bir Müşteri Yönetimi (CRM) , ISO  veya Yapılanma danışmanlığı sürecinin önemli bir kısmı işletmenin bilinçliliğini ve altyapı kapasitesini “amaçlanan belgeyi almaya yetecek kadar” format geliştirmekle geçmektedir.

Bunun sonucu olarak, özellikle firmadan gelen kararlar ve tercihler doğrultusunda üretilen çözüm genellikle “yeterince” kapsamlı ve devamlılığı sağlayıcı olamamakta; özellikle maliyet sebebiyle bazı çalışmalar ve en önemlisi personelin verimliliğini arttırıcı Bilgi İşlem altyapısı göz ardı edilmekte; çalışmaların “yarım veya eksik” sonuçlanması sebebiyle firma gerçek anlamda yarar görememektedir.

OCCONS ve KURUMSALLAŞMA [ + ]

OCCONS kurumsallaşma yolundaki müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, Toplam Kalite Yönetimi Danışmanlığı ve İşletmeciliği Hizmetlerini oluşturmuş ve özellikle Kalite Yönetimi konusunda firmanızın etkinliğini arttırıcı ve çeşitli alt çalışmaları içeren danışmanlık paketleri hazırlamıştır.

Bu danışmanlık paketeleriyle, işletmecilik, eğitim, satış, üretim planlaması, kurumsal yönetim gibi farklı ama ilişkili konulardan karma olarak  düzenlenerek, katımcıların ihtiyaçları ve diğer konulardaki bilinçliliklerini arttıran ve firmanın ileride gireceği Kalite, DYS, MIS, CRM, ERP ve benzeri kapsamlı çalışmalarının Teknik Bilgi İşlem alt yapılarını oluşturmaları konusunda  daha etkin ve faydalı olacak alt yapıların oluşturmaları amaçlanmıştır. 

occonsbanner10