Ülkemizde standartlar...

Japoncada  Kai:Değişim,Zen :iyi daha iyi anlamına gelir.

 Toplam Kalite Yönetimi (T.K.Y) kalite yönetiminde üst yönetimin sorumluluğu, her seviyede ve her alanda kalite yönetimine ilişkin eğitim faaliyetleri, kalite geliştirmenin sürekli olması, kalite kontrol çemberleri içinde tüm iş gücünün kalite pekiştirme faaliyetlerine katılmalarının sağlanması şeklinde ifade edilebilir.

Sağlıklı olmak, bir insanın en temel ihtiyacı ve hakkıdır.

Rekabet, hem sunulan ürün ya da hizmetin daha ucuz, hem de daha fonksiyonel yani kullanıcı beklentilerini tam karşılıyor olma zorunluluğunu gerektiriyor.

CE Fransizca “Conformité Européen” ibaresinin kisaltilmis halidir.  

Çağdaş anlamda sanayinin oluşmasından önce, hammaddenin işlenmiş bir ürün olarak ortaya çıkmasına kadar geçen tüm üretim süreci küçük atölyelerde,  konusunda ustalaşmış kimseler tarafından, kişisel inisiyatif ve becerilerle  yönlendiriliyordu.

Kalite kavramı, doğumundan bu yana içinde bulunduğu koşullardan da etkilenerek değişik tanımlara sahip olmuştur.

occonsbanner01