ISO 9000 Standardlar serisinin 1994 versiyonunda 27 adet standard ve döküman bulunmaktadır.

 

Aşağıda verildiği şekilde ISO 9000:2000 versiyonu ile standard serisi 4 temel standarda indirgenmiştir. 27 döküman içindeki önemli noktalar olabildiğince bu dört ana standarda entegre edilmiş olup bunun dışında bazı broşür ve teknik spesifikasyonların hazırlanması düşünülmektedir:

 

ISO 9000:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Temel Terimler ve Sözlük

ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Şartlar

ISO 9004:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri – Performansın İyileştirilmesi İçin Kılavuz

ISO19011         : Çevre ve Kalite Yönetim Sistemleri Tetkik Kılavuzu – CD3

 

STANDARDLARIN YAPILARI

ISO  9000:2000

·         Terimler ve tanımlar (ISO 8402 yerine)

·         Kalite Yönetim Sistemlerinin temelleri ve elemanları

·         Proses yaklaşımının altını çizer ve jenerik modeli tanıtılması

 

ISO 9001:2000

·         Sistem ve dökümantasyonunun genel şartları

·         Üst yönetiminin sorumlulukları

·         Kaynak Yönetimi

·         Ürün Gerçekleştirme

·         Ölçme, analiz ve iyileştirme

 

ISO 9004:2000

·         ISO 9001 yapısındadır, şartlarını da içerir.

·         Özdeğerlendirme için kılavuz

·         Iyileştirme için metod

 

 

ISO 9000:2000 serisi standardlar incelendiğinde genel olarak vurgulanan noktalar şunlardır. 

YAPI

ISO 9000: 2000 kalite yönetim sistemi standardları; ISO 9001:1994’ün 20 elemanı ve ISO 9004-1:1994’ün kılavuz bilgileri dört ana bölümde yeniden düzenlenmiştir:

·         Yönetim sorumluluğu

·         Kaynak yönetimi

·         Ürün gerçekleştirme

·         Ölçme, analiz, iyileştirme

 

ÜST YÖNETİM

Üst yönetimin rolü belirginleştirilmiştir.

 

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Sürekli iyileştirme için geliştirilmiş bir şart belirlenmiştir.

 

UYGULAMA

Uygulamada muafiyet kavramı getirilmiştir.

 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyeti kavramı önem kazanmıştır.

 

KAYNAKLAR

Kaynakların temin edilmesi konusu önem kazanmıştır.

 

ISO 9001: 2000 STANDART MADDELERİ

 

Giriş 

01.Genel 

02.Proses Yaklaşımı 

03.ISO 9004 ile ilişki 

04.Diğer yönetim sistemleri ile uyumluluk

 

Kalite Yönetim Sistemi Şartlar

 

1. Kapsam

1.1 Genel 

1.2 Uygulama

2. Atıfta Bulunulan Referanslar

3. Terim ve Tanımlar

4. Kalite Yönetim Sistemi

4.1. Genel Şartlar

4.2. Dökümantasyon Şartları

4.2.1. Genel

4.2.2. Kalite El Kitabı

4.2.3. Dökümanların Kontrolu

4.2.4. Kayıtların Kontrolu

5. Yönetim Sorumluluğu

5.1. Yönetim Taahhütü

5.2. Müşteri Odaklılık

5.3.  Kalite Politikaları

5.4. Planlama

5.4.1. Kalite Hedefleri

5.4.2. Kalite Yönetim Sistemi Planlama

5.5.  Sorumluluk, Yetki ve İletişim

5.5.1.  Sorumluluk ve Yetki

5.5.2.  Yönetim Temsilcisi

5.5.3.  Dahili İletişim

5.6.  Yönetim Gözden Geçirmesi

5.6.1.  Genel

5.6.2.  Gözden Geçirme Girdisi

5.6.3.  Gözden Geçirme Çıktısı

6. Kaynak Yönetimi

6.1. Kaynakların Sağlanması

6.2. Insan Kaynakları

6.2.1. Genel

6.2.2. Yetkinlik, Bilinçlendirme ve  Eğitim

6.3. Alt Yapı

6.4. Çalışma Ortamı

7.  Ürün Gerçekleştirme

7.1.  Ürün Gerçekleştirme Planlaması

7.2.  Müşteri Bağlantılı Prosesler

7.2.1. Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi

7.2.2. Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi

7.2.3. Müşteri İle İletişim

7.3.  Tasarım ve Geliştirme

7.3.1.  Tasarım ve Geliştirme ve Planlaması

7.3.2.  Tasarım ve Geliştirme Girdileri

7.3.3.  Tasarım ve Geliştirme Çıktıları

7.3.4.  Tasarım ve Geliştirmenin Gözden Geçirilmesi

7.3.5.  Tasarım ve Geliştirme Doğrulaması

7.3.6.  Tasarım ve Geliştirme Geçerliliği

7.3.7.  Tasarım ve Geliştirme Değişikliklerin Kontrolü

7.3.8.  Satınalma

7.3.9.  Satınalma Prosesi

7.3.10. Satınalma Bilgisi

7.3.11.  Satınalınan Ürünün Doğrulanması

7.4.  Üretim ve Hizmet Sunumu

7.4.1.  Üretim ve Servis Hizmet Sunumunun Kontrolü

7.4.2.  Üretim ve Hizmet Sunum Proseslerinin Geçerliliği

7.4.3.  Belirleme ve İzlenebilirlik

7.4.4.  Müşteri Mülkiyeti

7.4.5.  Ürün Muhafazası

7.5.    İzleme ve Ölçme Cihazların Kontrolü

8.   Ölçme, Analiz ve İyileştirme

8.1.  Genel

8.2.  Izleme ve Ölçme

8.2.1.  Müşteri Memnuniyeti

8.2.2.  Iç Denetim

8.2.3.  Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.2.4.  Ürünün İzlenmesi ve Ölçülmesi

8.3.   Uygun Olmayan Ürünün Kontrolü

8.4.   Veri Analizi

8.5.   Iyileştirme

8.5.1.  Sürekli İyileştirme

8.5.2.  Düzeltici Faaliyet

8.5.3.  Önleyici Faaliyet 
 

occonsbanner19