6 Sigma, şirket süreçlerini ve ürünlerini iiyileştirmek için Motorola, Texas Instruments, Alied Signal, General Electric, Boeing, Sony gibi firmaların kullandığı bir kalite ve proje yönetim metodolojisidir. 

 

1980’lerin ortalarında Motorola tarafından, Japon kalite fikirleri ve sistemlerinin süreçlerde uygulanması amacıyla geliştirilmiştir. 

6 Sigmanın amacı,  mevcut problemleri çözmek, deneyimlere dayanan karar vermeden verilere dayanan karar verme sürecine yönelmek, adım adım iyileştirmeden sıçramalı iyileştirmeye yönelmek, altı sigma kalitesinde yeni ürün ve süreçler tasarlamaktır. 

6 Sigmanın amacı, sıfır hataya ulaşmada yeni bir adım oluşturmak, ürün ve servislerde %99.5’ten %99.9 mükemmelliğe ulaşmaktır. 

Sadece %99’luk bir kalite, yıllık ya da milyon ürün bazında kalitesiz ürün ve servislerin mevcudiyeti demektir. Bu durum, bir müşteri bazında düşünüldüğünde %100’lük bir hata anlamına gelmektedir.  

Sigma ölçeği, süreç yeterliliğini yansıtan istatistiksel bir birimdir. Dağılımın merkezinden iki yana doğru oluşan standart sapmalar, sigmalardır. 

Sigma ölçeği, ürün başına hata, milyon ürün başına hatalı ürün, hata olasılığı gibi tanımlarla yakından ilişkilidir. 

 

6 Sigma örnekleri: 

Kavramsal örnek olarak… 

Herhangi bir sürecin değişkenliği, sürecin ortalamaya yani dağılımın merkezine olan uzaklığı standart sapmalar ya da sigmalar ile ölçülerek bulunur. Bir sürecin normal dağılımı (+-)3 sigma uzaklığında olmalıdır. Bu % 99.7 ölçeğidir. Yani üretilen üründen ya da hizmetten milyonda 997.300 tanesi, bu (+-)3 sigma sınırlarının içinde kalmaktadır, geri kalan 2700 tanesi hatalı olmaktadır.  Oysa ki süreç iyileştirilerek, sürecin normal değişkenliğinin iki katını kabul eden bir tasarım (+-6 sigma), her ürün ya da hizmet için milyonda 2700 yerine 3.4 hata verecektir. 

 

Başka örnekler vermek gerekirse… 

2 sigma = milyonda olası hata değeri 300.000

4 sigma = milyonda hata  değeri 6.000 gibi… 

ya da  

%99 iyi=3.8 sigma 

%99.999966 iyi=6 sigma gibi…

ya da

1 aylık elektrik kesilme zamanı=7.2 saat=%99 iyi=3.8 sigma

1 aylık elektrik kesilme zamanı=8.8 saniye=%99.999966 iyi=6 sigma gibi…

ya da

satışlarda %20-30 kalitesizlik maliyeti= milyonda olası hata değeri 66.807= 3 sigma

satışlarda %10-15 kalitesizlik maliyeti= milyonda olası hata değeri 233= 5 sigma gibi.

 

6 Sigmanın insan kaynağı aşağıdaki ekiplerden oluşur:

Kara kuşak:  6 Sigma araçlarını çok iyi bilen, takımları oluşturup, yöneten kadrolardır.

Yeşil kuşak:  6 Sigma ölçüm araçlarını iyi bilen, diğer araçlar hakkında genel bilgi sahibi, takım elemanlarıdır.

Uzman karakuşak:  Teknik danışman olarak çalışan, kara kuşaklar arasından seçilen ve yeni kara kuşakları belirleyen uzmanlardır.

 

6 Sigmanın program aşamaları aşağıdaki gibidir: 

  1. Ölçüm aşaması olarak süreç karakteristiklerinin belirlenmesi
  2. Kontrol öncesi aşaması olarak multi-vari chartlarının kullanımı
  3. Ölçüm aşaması olarak süreç yeterliliği ve değişimin belirlenmesi
  4. İstatistiksel proses kontrol çizelgelerinin kullanımı
  5. Süreçlerde iyileştirmeler yapılarak, 6 Sigmanın sağlanması ve değişkenliklerin azaltılması
  6. Süreç sertifikasyonlarının sağlanması

6 Sigma performansını gerçekleştirmek için temelde yapılması gerekenler süreçlerin analizi ve iyileştirilmesidir. Gerektiği yerde radikal kararlar alınarak yeni süreçler geliştirilebilir.  

Hedef 6 Sigma ve ötesine ulaşabilmektir. 

occonsbanner05