Bir danışmanlık firmasının vizyonunu sizinle paylaşmak isterim.

"Kalite amaçtır, eğitim kişileri bu amaca ulaşmak için gerekli araçları verir."

Japon Kalite uzmanı Shinya Tsutsumi, başarılı şirket olmanın esaslarını şöyle özetliyor:

 

Süreç bazlı yönetimin temelini oluşturan stratejik planlama çalışmalarına, metodaçısından katkıda bulunmak amacıyla, uygulamada yer alan “katılımlı yöntem”in iş akışı hakkında kısa bilgiyi aşağıda veriyoruz.

 

Kıyaslama (benchmarking), nihai amacı performansı artırmak olan kesintisiz bir öğrenme sürecidir.

21. y.y. ‘ı yaşamaya başladığımız bu dönemde bir çok değişimler yaşamaktayız. Özelliklede  satış ve müşteri ilişkileri alanındaki değişimler firmaların yeniden yapılanmalarını gerektirecek kadar güçlü olmaktadır... 

Risk değerlendirmesinin temel amacı kazaların önlenmesidir. Derin ve daha sistemli bir analiz, risklerin anlaşılmasını geliştirerek tehlikelerin azaltılmasına destek olur.

 

Şirket hedeflerinin gerçekleşmesi (ister uzun dönem ister kısa dönem olsun) PDS’ nin dönemsel değil her an uygulanması ve sürekliliğin getireceği faydayabağlıdır. 

Çalışanların sorun çözmede kullanabilecekleri beş yöntem vardır:

 

occonsbanner13